Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under förra delen av 1600-talet granskning eller revision av Kungliga kansliets verksamhet. Under åren 1719–1720 var kansliexamen en benämning på examen till Kungl. Maj:ts kansli som gav kompetens för kansliets civila tjänster.

Finsk beskrivning

kansliatutkinto

kanslian tarkastus; Alun perin 1600-luvun alkupuolella kuninkaankanslian toiminnan tarkastus. Vuosina 1719–1720 Kuninkaallisen Majesteetin kanslian järjestämän tutkinnon nimi. Tutkinnon suorittaminen antoi pätevyyden toimia kanslian siviilitehtävissä.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 33: 1208. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/