Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den del av Kunglig Majestäts kansli som förestod de aktuella samtida kansliärendena, medan Riksarkivet eller Gamla kansliet bevarade äldre handlingar. Indelningen i Rikskansliet eller Dagliga kansliet och Riksarkivet eller Gamla kansliet gjordes i kansliordningen 1626.

Finsk beskrivning

valtakunnankanslia

Källor

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 256.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Wieselgren, Oscar & Nils Forssell & Arne Munthe & Arne (et al.) Forssell , Kungl. Maj:ts Kanslis historia. Kansliets uppkomst, organisation och utveckling intill 1840 I 1935 , 25.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

dagliga kansliet