Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Riksdagens serviceorganisation som skulle skapa goda förutsättningar för riksdagen att fullgöra sina uppgifter i sin egenskap av statsorgan. Kansliet lydde under Kanslikommissionen och hade en sekreterare som högsta tjänsteman. Vid Riksdagens kansli fanns Centralkansliet, Svenska kansliet och Kansliet för tryckarbeten.

Finsk beskrivning

eduskunnan kanslia

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. II. Ursprungliga författningar , 7/1928.

Raunio, Tapio & Matti (toim.) Wiberg , Eduskunta. Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla , Helsinki: Gaudeamus 2014 .

Valter – statsrådets termbank, https://mot.kielikone.fi/mot/valter/netmot.exe?UI=fi80