Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid riksdagens kansli. Centralkansliet skötte beredningsuppgifter, verkställighetsuppgifter och serviceuppgifter som hade med riksdagens plenum att göra.

Finsk beskrivning

keskuskanslia (eduskunta)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1930 .

Valter – statsrådets termbank, https://mot.kielikone.fi/mot/valter/netmot.exe?UI=fi80

Andra språk

Inga termer på andra språk