Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommitté som grundades i december 1918 för att främst organisera värvningen av finska frivilliga till kriget mellan Estland och Rådsryssland. Trots att kommittén inte var ett statligt organ, fick dess verksamhet en officiell karaktär. Kommittén bestod av representanter från alla borgerliga partier, och kommitténs militärutskott leddes av chefen för Utrikesministeriets pressavdelning. Som kommitténs ordförande verkade senator Oskari Wilho Louhivuori. Kommitténs verksamhet lades ner sommaren 1919.

Finsk beskrivning

Viron Avustamisen Päätoimikunta

Källor

Zetterberg, Seppo , Suomi ja Viro 1917-1919 : poliittiset suhteet syksystä 1917 reunavaltiopolitiikan alkuun , 0073-2559; 102 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1977 , 155–159.