Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommitté tillsatt i januari 1919 av riksföreståndaren i Finland för att granska försvarsmaktens olika enheter. Som kommitténs ordförande verkade generalmajor Rafael Schauman. Arbetet slutfördes under våren 1919.

Finsk beskrivning

Kenraali Schaumanin komitea* (1919)

Källor

Kemppi, Jarkko , Suomalaisen sotataidon kehittyminen vuosina 1918-1924 , 1456-4874 ; n:o 9 , Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu 2006 , 75.

Andra språk

Inga termer på andra språk