Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Centralt ämbetsverk 1791–1794, som fungerade som överstyrelse för flottan. Generalsjömilitekontoret leddes av statssekreteraren för sjöärendena. Generalsjömilitiekontoret ersatte Amiralitetskollegium och ersattes 1794 med Storamiralsämbetena.

Finsk beskrivning

merisotakonttori

Vuosina 1791–1794 toiminut keskusvirasto, joka toimi laivaston ylihallituksena. Se perustettiin amiraliteettikollegion tilalle, mutta jo vuonna 1794 sen korvasi suuramiraalin virasto. Sitä johti meriasioiden valtiosihteeri.

Källor

Lewenhaupt, Sten , Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk och inom central och lokalförvaltningen m.m. namn och årtal , Stockholm: Norstedt 1962 , 86.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 911. http://runeberg.org/nf/

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 230 (militie).

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .