Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officersgrad inom svenska örlogsflottan 1748–1796 och 1827–1840, mellan 1794 och 1797 också titel på svenska örlogsflottans överstyrelse som bestod av Storamiralsämbetet för örlogsflottan och Storamiralsämbetet för arméns flotta.

Finsk beskrivning

suuramiraali, (suuramiraliteetti)

Ruotsin sotalaivaston upseerinarvo vuosina 1748–1796 ja 1827–1840. Vuosien 1794 ja 1797 välillä myös sotalaivaston ylihallituksen nimitys. Ylihallitus koostui tällöin laivaston suuramiraalin virastosta sekä saaristolaivaston suuramiraalin virastosta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 233.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Tyska grossadmiral