Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett under Krigskollegium sorterande kontor med uppgift att redovisa de till arméns flotta anslagna medlen. Kontoret grundades 1774 i samband med förvaltningsreformerna efter Gustav III:s revolution. Sjömilitiekontoret upplöstes 1791 i samband med grundandet av Generalsjömilitiekontoret.

Finsk beskrivning

Merivoimien konttori (Sotakollegio)

Källor

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/