Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman upptagen på Bergskollegiums konststat som förde bok över den schaktning som utfördes vid en eller flera gruvor.

Finsk beskrivning

maansiirtokirjuri*

vuorikollegion alainen virkamies, joka piti kirjaa maansiirto- ja kaivaustöistä yhdessä tai useammassa kaivoksessa

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 145.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 45 (schaktning).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

schachtskrivare