Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lantmäteriskala fastställd 1688 till 1:4000. I praktiken varierade lantmäteriskalan mellan 1:3000 och 1:5000. Det förekom också socken-, läns- och landskapskartor i skala 1:30 000 och 1:360 000.

Finsk beskrivning

Tukholman maanmittausskaala

Maamittauksessa vuonna 1688 vahvistettu mittakaava.

Källor

Rantatupa, Heikki , Historialliset kartat. Pitäjänkartat , Jyväskylän Yliopisto . http://www.vanhakartta.fi

Andra språk

Dåtida finska Scala Stockholmensis