Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den särskilda skala som sedan 1800-talet används vid uppmätning av jord .

Finsk beskrivning

maanmittauspykälikkö

maan mittaamista varten laadittu erityinen mitta-asteikko

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 207.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/