Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattningen av alla de i länen anställda lantmätarna; också budgeten för lantmäteriväsendet och dess inrättningar.

Finsk beskrivning

maanmittauslaitoksen virkakunta, maanmittauslaitoksen budjetti

Yhetisnimitys lääneissä virassa työskenteleville maanmittaajille.Nimitystä käytettiin myös maanmittauslaitoksen budjetista sekä maanmittauslaitoksen piiriin kuuluneista laitoksista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 975, 994.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 207.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 228.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/