Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1688 under vissa år förekommande titel för inspektorn över lantmäteriet. Överinspektorn var tjänsteman vid Lantmäterikontoret och biträdde från 1699 överdirektorn vid revideringen av kartor som lantmätarna sände in. Åren 1818–1848 var i Finland ”överinspektor för lantmäteriet” en tjänst vid Generallantmäterikontoret med ansvar för att befordra storskiften och underlätta handläggningen av ärenden. ”Överinspektor för lantmäteriet” var från 1828 också tjänstebeteckning för chefen över lantmäterikontoret i Viborgs län. Överinspektorerna stod direkt under överdirektören vid Generallantmäterikontoret. Tjänstebeteckningen ersattes 1848 med ”överdirektörsadjoint”.

Finsk beskrivning

maanmittauslaitoksen ylitarkastaja

Vuodesta 1668 lähtien esiintyvä nimike maanmittauslaitoksen tarkastajalle, joka oli Maanmittauskonttorin virkamies ja avusti vuodesta 1699 lähtien ylijohtajaa maanmittaajien lähettämien karrtojen tarkastamisessa. Vuosina 1818–1848 maanamittauslaitoksen ylitarkastaja oli toimi Päämaanmittauskonttorissa, päävastuualueena isojaon toimittaminen sekä asioiden käsittelyn helpottaminen. Toiminimike korvattiin vuonna 1848 ylijohtajan avustajan toimella.

Källor

Bagger-Jörgensen, O. , Lantmäteriets organisation. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 1–84 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 7.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 344.

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , 106.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 422 (öfverinspektor).

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 .

Andra språk

Dåtida finska maanmittauslaitoksen yli-inspehtori/ ylitarkastaja

Synonymer

lantmäteriöverinspektör
överinspektor vid Generallantmäterikontoret
överinspektör för lantmäteriet
överinspektör över lantmäteriet