Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på chef för tullbevakningsinspektion, överinspektor.

Finsk beskrivning

tullivartiotarkastaja

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 627 (tullbevakningsinspektör).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid