Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Del av ett forstrevir som förestods av en forstuppsyningsman.

Finsk beskrivning

vartiopiiri, valvonta-alue

Metsätoimen valvontapiiiri, jota johti metsäpäällysmies.

Källor

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 167.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 246.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 47 (bevakningsdistrikt).