Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fond under Lantmäteristyrelsen som 1816–1916 beviljade understöd åt ålderstigna oavlönade lantmätare, fattiga lantmätaränkor och deras oförsörjda barn. Fonden erhöll sina medel från revisionsprocentmedlens överskott.

Finsk beskrivning

Maanmittauslaitoksen rahasto

Maanmittaushallituksen alainen rahasto, joka myönsi tukea iäkkäille maanmittaajille, köyhille maanmittaajaleskille sekä heidän lapsilleen.

Källor

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , § 212: 267.