Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lantmäteriförrättning eller en lantmätares syssla eller befattning.

Finsk beskrivning

maanmittaustoimitus, maanmittarin toimi tai virka

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska maanmittaus, maanmittarin toimitus, maanmittaripalvelus

Tid

Synonymer

lantmätarebeställning