Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utstakande av gränser för landområde och uppgörande av karta däröver (landrevningskarta).

Finsk beskrivning

maanmittaus

Maa-alueen rajojen merkitseminen sekä kartan laatiminen mittauksen pohjalta (maanmittauskartta).

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 865 (revning).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 158. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 175 (jordrefning).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska maanmittaus

Tid