Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning på skrivpapper, ibland också på skrift eller brev. Termen användes särskilt om en handling som innehöll en förteckning, exempelvis en postförteckning över vissa försändelser. Sådana utfärdades till allmänhetens påseende från 1600-talet till 1800-talet.

Finsk beskrivning

paperiarkki, kirjoitelma, kirje, (leimapaperi)

Vanhempi nimitys kirjoituspaperille, käytettiin erityisesti asiakirjoista, jotka sisälsivät julkisia luetteloita (esimerkiksi postilähetysluettelot).

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 1161. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/