Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Postförsändelse som befordrades landvägen.

Finsk beskrivning

maaposti

maateitse kuljetettava posti

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid