Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på inrikestullavgift som från och med förra hälften av 1700-talet uppbars i Kexholm.

Finsk beskrivning

maa- ja hevostulli

sisämaatullin nimitys Käkisalmen läänissä

Källor

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 53, 81.

Andra språk

Tyska Land und Pferdezoll