Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Geografisk karta över en socken, ett härad eller något specialområde. Landkartor infördes 1683. De avfattades vanligen i skalan 1:50 000.

Finsk beskrivning

maakartta

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 76–78.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 199.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 15: 1107. http://runeberg.org/nf/

Peterson-Berger, Einar , Lantmäteriets kartografiska verksamhet. Resultat och betydelse. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 257–297 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 262–263.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

landkort