Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av lantmätare uppgjord geografisk karta över en större del av landet, ett landskap eller åtminstone några härad efter 1783. Generallandkartan är mindre detaljerad än en landkarta.

Finsk beskrivning

yleismaakartta, yleiskartta

Suuremmasta maa-alueesta tai maakunnasta tehty kartta, joka ei ole yhtä yksityiskohtainen kuin maakartta.

Källor

Peterson-Berger, Einar , Lantmäteriets kartografiska verksamhet. Resultat och betydelse. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 257–297 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 262–263.