Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Generalkvartermästarens närmaste man och ställföreträdare under 1500-talet. Generalkvartermästarlöjtnant blev senare en officersgrad inom fortifikationskåren. Graden ersattes 1807 med överstelöjtnant.

Finsk beskrivning

ylimajoitusmestariluutnantti

Ylimajoitusmestarin lähin alainen ja sijainen 1500-luvulla. Muuttui sittemmin upseerinarvoksi linnoitusupseerikunnassa. Korvattiin vuonna 1807 everstiluutnantin arvolla.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 907. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 137 (generalqvartermästare).

Andra språk

Inga termer på andra språk