Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underavdelning till Generalkvartermästaravdelningen i den vita armén 1918. Till Operationsdetaljens uppgifter hörde planering av krigsoperationerna och lägesrapportering.

Finsk beskrivning

operatiivinen toimisto

Källor

Ahto, Sampo (et al.) , Finland 1917‒1920. Ett folk i kamp II , 2 uppl. , Helsingfors: Riksarkivet 1995 , 26 .

Kronlund, Jarl (et al.) , Puolustusvoimien rauhan ajan historia 1: Suomen puolustuslaitos 1918-1939 , Porvoo: WSOY 1988 , 56.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Operativa sektionen