Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom Generalstaben, bestående av Operativa byrån och Kommunikationsbyrån. Efter 1938 bestod avdelningen av Byrån för landstridskrafterna, Byrån för sjöstridskrafterna, Byrån för luftstridskrafterna och Försörjnings- och kommunikationsbyrån. Operativa avdelningen skötte om ärenden som berörde planläggning av militära operationer, försörjning och kommunikation samt militärtransporter och utbildning av järnvägsformationer (typ av truppenhet).

Finsk beskrivning

operatiivinen osasto (pääesikunta)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1929: 136 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1939: 166-167 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937 No 500 § 30 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Avdelning 3