Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre tjänsteman vid länsstyrelsen i Uleåborg.

Finsk beskrivning

lääninrahastonhoitajan apulainen, lääninirahastonhoitajan avustaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 207 (landträntmästare).

Andra språk

Inga termer på andra språk