Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På 1700- och 1800-talet förekommande benämning på lantmäteriförrättning.

Finsk beskrivning

maanmittaustoimitus

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 203.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 207.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska maanmittaripalvelus