Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande benämning på av lantmätare uppgjort lantmäteriprotokoll, karta med tillhörande förklaringar, lantmätardagbok och andra vid lantmäteriförrättning uppkomna handlingar.

Finsk beskrivning

maanmittausasiakirja

maanmittaajan laatima virallinen asiakirja

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/