Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för en vid Lantmäteristyrelsen 1916–1928 antagen lantmäterielev, efter att han hade avslutat sin praktikperiod och avlagt lantmätarexamen. Lantmäterikandidaten kunde bli befordrad till extra lantmätare vid Lantmäteristyrelsen eller till sekreterare vid ett länslantmäterikontor.

Finsk beskrivning

maanmittauskandidaatti

Harjoittelun ja maanmittaustutkinnon jo suorittanut maanmittausopiskelija Maanmittaushallituksen palveluksessa.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1916: nr 38: § 29: 8.