Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid (General)lantmäterikontoret från 1685 som verkade som (över)direktörens närmaste man. Han ansvarade särskilt för övervakningen av lantmätarna och lantmäteriarbetena. Tjänstebeteckningen ändrades 1720 till inspektor över lantmäteriet.

Finsk beskrivning

maanmittauksen alitarkastaja

Virkamies, joka toimi maanmittauskonttorin (yli)johtajan lähimpänä avustajana. Virkanimike muutettiin vuonna 1720 maanmittauksen tarkastajaksi.

Källor

Bagger-Jörgensen, O. , Lantmäteriets organisation. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 1–84 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 7.

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 118.

Andra språk

Dåtida finska maanmittauksen ali-inspehtori, maanmittauksen alitarkastaja

Synonymer

underinspektor över lantmäteriet
underinspektör för lantmätarna
underinspektör över lantmäteriet

Se vidare