Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Längdmått (0,593 m) döpt efter Rydaholm socken i Kronoberg, användes inom lantmäteriet under storskiftet. Måttet kallades också Stockholmsalnen.

Finsk beskrivning

Rydaholmin kyynärä

Isonjaon aikaisessa maanmittauksessa käytetty pituusmitta (0,593 m).

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

ca 1757–1809 (Finland)