Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som adeln erlade förutom skyldigheten att göra rusttjänst. Rusttjänsträntan infördes 1644. Avgiften varierade enligt adelns utfästelser under de följande riksdagarna. Vid 1657 års landsortsmöten lovade adeln att betala samma avgift (förutom rusttjänsten) som 1644. Samma kontribution gavs vid 1660 års riksdag.

Finsk beskrivning

ratsupalvelusmaksu

Källor

Nilsson, Sven A. , Reduktion eller kontribution. Alternativ inom 1600-talets svenska finanspolitik. Omarbetad och utvidgad Installationsföreläsning vid Uppsala universitet den 12 november 1955. I: Scandia 2008: 68–114 2008 . http://www.sciecom.org/ojs/index.php/scandia/article/viewFile/299/162

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

rustningsränta

Se vidare