Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Smörskatt såsom penningavgift, del av jordeboksräntan i delar av Kexholms län, även del av rusttjänstavgift eller av rusttjänstryttares lön som utgick i pengar och ursprungligen var avsedd att motsvara kostnaden för smör.

Finsk beskrivning

voivero

Rahassa suoritettava voivero, kuului maakirjaveroon osissa Käkisalmen lääniä. Alunperin myös se osa rusthollimaksua tai ratsusotilaan palkkaa, jonka oli tarkoittetu vastaamaan voin hintaa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 519.