Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1903 laboratorium i Hangö, vilket utförde systematisk kontroll av kvaliteten på smöret som exporterades från Finland. Statens laboratorium för undersökning av smör ersatte tidigare temporära kontroller och verkade under Lantbruksstyrelsens tillsyn. I anslutning till laboratoriet verkade från 1912 en särskild kontrollstation, som under första världskriget ansvarade för smörkontrollen också i andra hamnstäder som exporterade smör. Laboratoriet och kontrollstationen slogs 1917 ihop och bildade Statens smörkontrollanstalt.

Finsk beskrivning

Valtion vointarkastuslaboratorio

Källor

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 114.

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 47–48.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1900-tal

1903–1917

Synonymer

Statens smörkontrollaboratorium