Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift för forsling eller transport som ingick i sädestiondet och smörtiondet (eller näbbskatten). Enligt Helsingelagen betalades ett skålpund smör för varje person som fyllt sju år.

Finsk beskrivning

kuljetusrahat*

viljaveron tai muiden luonnontuotteissa perittyjen verojen kuljetuksesta maksesttu maksu

Källor

Erä-Esko, Ensio , Beskattningsrätt och skattskyldighet för kyrkan i Finland(Diss.) , 195 , Helsingfors: Svenska handelshögskolan 2009 , 27. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10227/353/195-978-952-232-028-5.pdf?sequence=2

Pirinen, Kauko , Finlands kyrkohistoria 1. Medeltiden och reformationstiden , Skellefteå: Artos 2000 , 43.