Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontrakt om prästrättigheternas utgörande. Föreningar ingicks från 1694 mellan varje församling och dess ordinarie prästerskap, först i Åbo stift på grund av oredan med uträkningen av tertial- och kvicktiondet. Kontrakten granskades av konsistoriet och fastslogs av landshövdingen. De förutsatte också konfirmation av Kgl. Maj:t. En särskild författning om föreningar gavs enbart för Österbotten 1743.

Finsk beskrivning

sopimus

Sopimus papiston oikeuksien suorittamisesta, Sopimukset tehtiin vuodesta 1694 lähtien seurakunnan ja sen vakituisen papiston välillä. Sopimuksen tarkasti konsistorio ja sen vahvisti maaherra. Lopullisen vehvistuksen antoi hallitsija.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 794.