Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadfästelse, bekräftelse, särskilt på någons ämbete, äganderätt, privilegium, adelskap eller liknande. Konfirmation förutsatte erläggande av charta sigillata-rekognitionsavgift efter 1778.

Finsk beskrivning

vahvistus

Tietyn viran, omistusoikeuden, etuoikeuden, aateluuden tms. vahvistaminen. Edellytyksenä leimapaperin edellyttämä maksu vuoden 1778 jälkeen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 695.

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 129.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/