Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den som på kyrkans vägnar bevittnar den kyrkliga akten.

Finsk beskrivning

konfirmaation todistaja*

Kirkon puolesta sakramenttia todistava henkilö.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/