Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk grundat 1908 med en konsulent som enda tjänsteman.

Finsk beskrivning

valtion maatalouskonekonsulentti

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 203 (lantbruksmaskin).

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 114.