Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sakkunnigorgan inom litteratur bland statens expertnämnder för vetenskap och skön konst.

Finsk beskrivning

Valtion kirjallisuuslautakunta

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .