Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland avgift som erlades av ändringssökande som genom vad sökte ändring i vissa typer av domslut hos Dirigerande senaten. Denna avgift var en skild avgift vid sidan av vadepenningen.

Finsk beskrivning

muutoksenhakumaksu

Maksu, jota perittiin Vanhassa Suomessa siltä, joka halusi hakea muutosta vetoomuksen avulla tietyntyyppisiin oikeuden päätöksiin johtavalta senaatilta. Kyseessä oli erillinen maksu vetorahan eli -vetoomusmaksun ohessa.

Källor

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 171–172.

Andra språk

Ryska Appellationsposchlin / (apelljacionnaja pošlina: en påträffad i den genomgångna litteraturen)