Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tryckeri grundat i Stockholm 1526 då kung Gustav Vasa drog in tryckerirättigheterna för alla andra tryckerier än hans egna. Institutionen hade en föreståndare, och där trycktes förutom kungliga mandat och förordningar också religiös litteratur.

Finsk beskrivning

Kuninkaallinen kirjapaino

Vuonna 1526 Tukholmaan perustettu kirjapaino. Kuningas Kustaa Vaasa perui kirjapainoluvat kaikilta muilta kirjapainoilta paitsi omaltaan. Painossa painettiin kuninkaallisia julistuksia sekä uskonnollista kirjallisuutta.

Källor

Inga källor