Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sällskap grundat 1831, vars centrala funktioner anknöt till forskning i folktradition, språk och litteratur.

Finsk beskrivning

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Källor

Inga källor