Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kompani grundat 1776 som en del av Arméns flotta för uppgiften att lotsa kronans fartyg samt att däremellan utföra tacklingsarbeten och skeppsbyggeri. Kompaniet bestod av 50 man med lotsofficeren som chef. Kompaniet fick rang av verk och 1778 en lotsdistriktschef, som underställdes Amiralitetskollegium. År 1776 bestod Finska lotskompaniet av fem styrmanslag med var sin överstyrman, tio skärgårdsstyrmän samt lotslärlingar.

Finsk beskrivning

Suomen luotsikomppania

Perustettiin vuonna 1776 Armeijan laivaston eli saaristolaivaston osaksi luotsaamaan kruunun aluyksia sekä vastamaan laivanrakennustöistä.

Källor

Hatakka, Sampsa , Sotilaita ja siviilejä - Viaporin väestö vuonna 1806. Pro gradu , Helsinki: Helsingin yliopisto 2011 , 21.

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .