Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tidskrift som sedan 1841 utges av Finska Läkaresällskapet. På 1800-talet trycktes provinsialläkarnas årsrapporter i tidskriften.

Finsk beskrivning

Suomen lääkäriseuran toimituksia

Suomen ruotsinkielisen lääkäriseuran Finska Läkaresällskapetin vuodesta 1841 lähtien julkaisema aikakauslehti.

Källor

Inga källor