Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Nilsson, Sven A. , Reduktion eller kontribution. Alternativ inom 1600-talets svenska finanspolitik. Omarbetad och utvidgad Installationsföreläsning vid Uppsala universitet den 12 november 1955. I: Scandia 2008: 68–114 2008 . http://www.sciecom.org/ojs/index.php/scandia/article/viewFile/299/162


F

Av adeln till kronan 1612 och 1652 beviljad skatt från de i övrigt skattefria frälsehemmanen, vanligen kallad kontribution. Skatten utgick med hälften av vad skatte- och kronohemman betalade, med undantag för de hemman som låg inom frihetsmilen, 1652 inom sätesgårdens rå- och rör.

R

Avgift som adeln erlade förutom skyldigheten att göra rusttjänst. Rusttjänsträntan infördes 1644. Avgiften varierade enligt adelns utfästelser under de följande riksdagarna. Vid 1657 års landsortsmöten lovade adeln att betala samma avgift (förutom rusttjänsten) som 1644. Samma kontribution gavs vid 1660 års riksdag.