Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av adeln till kronan 1612 och 1652 beviljad skatt från de i övrigt skattefria frälsehemmanen, vanligen kallad kontribution. Skatten utgick med hälften av vad skatte- och kronohemman betalade, med undantag för de hemman som låg inom frihetsmilen, 1652 inom sätesgårdens rå- och rör.

Finsk beskrivning

neljän taalarin apuvero*

Aatelin kruunulle vuosina 1612 ja 1652 maksama suostuntavero muutoin verovapaista perintötiloista.

Källor

Nilsson, Sven A. , Reduktion eller kontribution. Alternativ inom 1600-talets svenska finanspolitik. Omarbetad och utvidgad Installationsföreläsning vid Uppsala universitet den 12 november 1955. I: Scandia 2008: 68–114 2008 . http://www.sciecom.org/ojs/index.php/scandia/article/viewFile/299/162

Swenne, Hakon , Svenska adelns ekonomiska privilegier 1612–1651 med särskild hänsyn till Älvsborgs län. (Diss.) 1933 , 25.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

4-dalershjälpen