Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beskattningssystem där varje skattskyldig betalar samma andel av inkomsten i skatt efter en fast procentsats.

Finsk beskrivning

suhteellinen verokanta

Verotusjärjestelmä, jossa jokainen verovelvollinen maksaa tuloistaan prosenteissa laskettuna saman määrän veroa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 115 (skattefot).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 666. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 315 (skattefot).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

platt skatt